Lag & Foreninger

i Sjetnemarka og omegn

Den store utbyggingen i Sjetnemarka startet på slutten av 1960-tallet. På noen år forvandlet jordbruksarealet seg til tett småbygd, med lavbebyggelse. Pr. 1.1.2018 bor drøyt 3100 mennesker her, fordelt på ca 1000 boliger. Fra starten av har folk vært engasjert og interessert i å skape et godt og aktivt bomiljø med et rikt organisasjonsliv for ung og gammel. Sjetne skole er en 1-10 års skole med ca 550 elever. Sjetne barnehage er en kommunal barnehage mens Lunderhaugen barnehage er privat, i tillegg til mange mindre familiebarnehager. Coop Prix og Sjetne klipperi er eneste bedrifter i bygda. Linker til foreningslivet, skole og barnehage finner du her:

Sjetne Skole

trondheim.kommune.no/sjetne-skole/

Sjetne skole - en god skole for alle!

Skolen har ca. 540 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen har 130 elever på skolefritidsordninga

Sjetne Bydelshus

www.sjetnegrendehus.no

Sjetne Bydelshus - Huset for alle!

Grendehuset er et felles gode for alle som bor i Sjetnemarka, Kroppanmarka og Okstad.

Sjetne Frivilligsentral

sjetne.frivilligsentral.no

Sjetne Frivilligsentral skal bidra til at Sjetnemarka, Kroppanmarka, Okstad og Tiller skal være aktive, trygge og trivelige bydeler med engasjerte mennesker som bryr seg.

Sjetne Idrettslag

sjetneil.no
Breddeidrettslag med nærmere 1500 medlemmer

Sjetne skolekorps

sjetne.korps247.no
Et ungdomskorps, kjent for sine korpsfestivaler

Sjetne teaterlag

sjetneteaterlag.no
Setter annethvert år opp lokal revy basert på lokale krefter

Sjetnekoret

sjetnekoret.no/
Bandakor for voksne som bl.annet setter opp musikkabaret i bydelshuset

Sjetne pikekor

facebook.com/SjetnePikekor/
Bandakor for voksne som bl.annet setter opp musikkabaret i bydelshuset

Sjetne pensjonistforening

pensjonistforbundet.no/sjetne-pensjonistforening
Bandakor for voksne som bl.annet setter opp musikkabaret i bydelshuset

Sjetne barnehage

trondheim.kommune.no/sjetne-bhg/
Ved innkjøringen til Sjetnemarka ligger barnehagen vår som et midtpunkt i grenda.

Okstad skole

trondheim.kommune.no/okstad-skole/
Okstad skole ligger i Kroppanmarka. Skolen ligger ikke langt fra Nedre Leirfoss og Nidelva.

Fosseskansen barnehage

www.fosseskansen.no
Fosseskansen barnehage er en privat barnehage med plass til 27 barn

Grisungen familiebarnehage

www.grisungen.no
Hos Grisungen skal det være godt å være liten.

Leirfossen Familiebarnehage

leirfossen.familiebarnehage
Leirfossen familiebarnehage - Trivsel, trygghet og omsorg.

Lunderhaugen Familiebarnehage

lunderhaugen.barnehage.no
Lunderhaugen barnehage er en privat barnehage med plass til 37 barn.

Mangler det en link? Kontakt oss her

Copyright © 2021 - Sjetnemarka.no
All photographs on this page is copyrighted to Sjetnemarka.no, and may not be distributed or used without written permission.
Alle rettigheter reservert.